اندیشه اسلامی(1)

برای دانشجویان دانشگاه پیام نور و داوطلبان آزمون سراسری کاردانی به کارشناسی

پاسخ نامه این آزمون را بنا به درخواست دانشجویان عزیز چون آزمون کاردانی به کارشناسی دانشگاه علمی -کاربردی در اسفند ۱۳۸۸برگزار می شود گذاشتم.در ضمن دفترچه سوالات را هم می توانید از قسمت "پيوند هاي روزانه" دانلود كنيد. آزمون از کتاب اندیشه اسلامی۱ چاپ انتشارات نهاد نمایندگی رهبری خواهد بود.

۵۲-۲ص۳۹

۵۳-۲ص۳۱و۴۲

۵۴-۳ص۴۳

۵۵-۴ص۴۹

۵۶-۳ص۶۳

۵۷-۱ص۸۶

۵۸-۴ص۴۳

۵۹-۱ص۴۵(سوال اشکال دارد.)

۶۰-۲ص۹۴

۶۱-۴ص۹۹

۶۲-۳ص۱۱۲و۱۱۳

۶۳-۱ص۱۱۶

۶۴-۱ص۱۲۴

۶۵-۳ص۱۲۹

۶۶-۲ص۱۲۷

۶۷-۲ص۱۳۱

۶۸-۱ص۱۳۲

۶۹-۱ص۱۴۹

۷۰-۲ص۱۵۳

۷۱-۳ص۱۸۰

۷۲-۴ص۱۸۸

۷۳-۳ص۱۹۵و۱۹۶

۷۴-۳ص۲۰۱

۷۵-۴ص۲۱۲

نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۳۰ آذر۱۳۸۸ توسط روح الله کریمی