تلفن انتشارات ساکو برای تهیه کتاب راهنمای اندیشه اسلامی (۱)(تست محور):

تلفن:۶۶۹۱۷۸۶۰

همراه:۰۹۱۲۶۹۹۱۰۰۹

همراه اینجانب برای مشاوره و تهیه کتاب:۰۹۱۹۲۶۲۱۹۶۰

+ نوشته شده توسط روح الله کریمی در شنبه ۱۶ خرداد۱۳۸۸ و ساعت 3:44 |