اندیشه اسلامی(1)

برای دانشجویان دانشگاه پیام نور و داوطلبان آزمون سراسری کاردانی به کارشناسی

تلفن انتشارات ساکو برای تهیه کتاب راهنمای اندیشه اسلامی (۱)(تست محور):

تلفن:۶۶۹۱۷۸۶۰

همراه:۰۹۱۲۶۹۹۱۰۰۹

همراه اینجانب برای مشاوره و تهیه کتاب:۰۹۱۹۲۶۲۱۹۶۰

نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۶ خرداد۱۳۸۸ توسط روح الله کریمی