تلفن انتشارات ساکو برای تهیه کتاب راهنمای اندیشه اسلامی (۱)(تست محور):

تلفن:۶۶۹۱۷۸۶۰

همراه:۰۹۱۲۶۹۹۱۰۰۹

همراه اینجانب برای مشاوره و تهیه کتاب:۰۹۱۹۲۶۲۱۹۶۰

+ نوشته شده توسط روح الله کریمی در شنبه 16 خرداد1388 و ساعت 3:44 |